Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork
Powróć do: Projekty Edukacyjne

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w malborskich szkołach

logo Narodowego Programu CzytelnictwaW 2018 r. Miasto Malbork znalazło się wśród miast, których szkoły i biblioteki pedagogiczne otrzymały od wojewody pomorskiego wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

 Wsparcie finansowe w formie dotacji o łącznej wartości 48 000 zł zostało przeznaczone dla niżej wymienionych szkół:

1)     Szkoła Podstawowa Nr 3 w Malborku - dotacja w wysokości 12 000 zł,

2)     Szkoła Podstawowa Nr 6 w Malborku - dotacja w wysokości 12 000 zł,

3)     Szkoła Podstawowa Nr 8 w Malborku - dotacja w wysokości 12 000 zł,

4)     Szkoła Podstawowa Nr 9 w Malborku - dotacja w wysokości 12 000 zł.

Kwota dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania. Tym samym Miasto Malbork było zobowiązane do zapewnienia finansowego wkładu własnego stanowiącego co najmniej 20% kosztów realizacji zadania, odrębnie dla każdej ze szkół. Wkład własny Miasta Malborka dla ww. szkół był równy kwocie 12 039,42 zł.

 W 2017r. książki do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zostały zakupione do Szkoły Podstawowej Nr 1, 2 i 5 w Malborku. Tym samym w 2018r. wszystkie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork, wzbogaciły swoje zbiory w bibliotekach szkolnych.