Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork
Powróć do: Projekty Edukacyjne

Projekt "Każdy WAT na wagę złota"

Od 1 stycznia 2017 roku Szkoła Podstawowa Nr 9 realizuje projekt pn. „Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole”. Pomorskie szkoły oszczędzają energię i chronią klimat

 Bezinwestycyjne metody oszczędzania energii mogą przynieść zadziwiająco spektakularne rezultaty, co potwierdziły doświadczenia ok. 140 polskich szkół należących od 2013 r. do europejskiej Sieci 50/50 skupiającej szkoły i inne budynki oszczędzające energię. W 2016 r. do tej grupy dołączyło ponad 100 nowych szkół z całej Polski, w tym aż 36 z terenu 9 gmin województwa pomorskiego (Gdynia, Kobylnica, Krokowa, Malbork, Rumia, Sopot, Słupsk, Sztum, Ustka), które wspólnie przystąpiły do realizacji kampanii pn. „Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole”.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promocja racjonalnego wykorzystania energii poprzez wdrożenie w pomorskich szkołach innowacyjnej metodologii „50/50”. Metodologia ta nie tylko pokazuje, jak efektywnie oszczędzać energię poprzez zmianę codziennych nawyków i zachowań, ale również pomaga wychować dzieci w duchu poszanowania zasobów oraz współpracy na rzecz wspólnego celu. Dzięki takiemu podejściu dzieci i młodzież przekonują się, że działania każdego z nas mają wpływ na stan środowiska i wspólnie możemy przeciwdziałać zmianom klimatu, m.in. racjonalnie gospodarując energią. Istotą metodologii „50/50” jest wprowadzenie finansowej zachęty do oszczędzania energii zarówno dla szkół, jak i ich organów prowadzących (czyli gmin) oraz równy podział zaoszczędzonych środków pomiędzy szkołę i gminę: 50% kwoty zaoszczędzonej dzięki zastosowaniu przez uczniów i nauczycieli metodologii 50/50 zostanie wypłacone szkole, a drugie 50% będzie stanowiło oszczędności dla władz lokalnych, które finansują szkolne rachunki za energię.

Poza niewątpliwymi korzyściami edukacyjnymi i wychowawczymi wdrażanie metodologii 50/50 może zatem przynieść też wymierne efekty w skali gminy, regionu czy kraju, przyczyniając się również do osiągnięcia lokalnych celów w zakresie ochrony klimatu. Pozwala nie tylko wykorzystać potencjał budynków publicznych w obszarze oszczędności energii, ale także daje samorządom możliwość ograniczenia wydatków na energię oraz zwiększenia redukcji emisji CO2, podczas gdy szkoły zyskują dodatkowe fundusze, które mogą zainwestować w dalszą poprawę efektywności energetycznej lub zaspokojenie innych potrzeb.  Dlatego warto rozważyć włączenie metodologii 50/50 do lokalnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej czy Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii - będzie ona doskonałym uzupełnieniem zawartych w nim działań inwestycyjnych.

Kampania „Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole” jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a koordynuje ją Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Citès” (www.pnec.org.pl).