Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork

Konsultacje społeczne Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Malborka na lata 2021-2024

Burmistrz Miasta Malborka wraz z Miejskim Konserwatorem Zabytków serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych zorganizowanych w ramach opracowywania aktualizacji Program Opieki nad Zabytkami Miasta Malborka na lata 2021-2024. Jest to dokument, który po uchwaleniu przez Radę Miasta Malborka umożliwi kontynuację działań w kierunku ochrony zabytków w mieście. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Miasta Malborka i inne podmioty ze sfery pożytku publicznego, mieszkańcy, przedsiębiorcy, osoby prawne i fizyczne.

 
Na tym etapie chcemy pozyskać Państwa opinie i uwagi do przedkładanego dokumentu.

Konsultacje trwają w terminie:
od 30 października 2020
do 13 listopada 2020.


Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie zdalnej. Opinie lub uwagi można zgłaszać wyłącznie na określonym formularzu w formie:

- elektronicznej na adres: i.rybczynska@um.malbork.pl
- papierowej na adres: Urząd Miasta Malborka, Miejski Konserwator Zabytków, pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork.


Formularz zgłoszenia opinii lub uwagi załączony jest do niniejszego ogłoszenia.

Projekt Programu wraz załącznikami oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Malborka dostępne są w
Biuletynie Informacji Publicznej

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszenia opinii lub uwagi
Format: docx, 16.2 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności