Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork

Nabór przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Malborka już otwarty

Burmistrz Miasta Malborka ogłasza nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Malborka, który pozostanie otwarty do 29 lutego 2024 r.

 
- W listopadzie 2023 r. Rada Miasta Malborka przyjęła uchwałę wyznaczającą w naszym mieście obszar rewitalizacji, który składa się z dwóch podobszarów: Centrum i Śródmieście Północne - informuje Anna Olkowska-Jacyno koordynator Zespołu ds. Rewitalizacji Miasta Malborka. Aby skoordynować i lepiej zarządzać całym procesem rewitalizacji, konieczne jest sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Malborka dla wyznaczonych podobszarów. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji GPR zawiera listę podstawowych planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Naszym celem jest zebranie jak najbardziej kompletnych kart przedsięwzięć, aby wypełnić nimi cele i kierunki GPR-u - dodaje koordynator.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Malborka ogłasza nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Malborka.

Fiszka projektowa oraz pozostała dokumentacja naborowa, w tym zasady naboru, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Malborka.
Zapraszamy wszystkich interesariuszy (mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe, podmioty zarządzające nieruchomościami, przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowej, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarcza na obszarze gminy) do wzięcia udziału w naborze przedsięwzięć.

Aby mieszkańcy mieli pełną wiedzę jak wypełnić kartę przedsięwzięcia, w dniu 20 lutego odbędą się warsztaty wypełniania kart. W ramach warsztatów krok po kroku wyjaśnimy zagadnienia wpisane do tego dokumenty. Warsztaty zostaną poprzedzone spacerem po obszarze rewitalizacji. Zbiórka przed spacerem przy Urzędzie Miasta Malbork 20 lutego o godz. 16.00, po spacerze ok godz. 17.00 odbędą się warsztaty w Urzędzie Miasta Malborka ( sali posiedzeń nr 119, I piętro). Zapraszamy.

Co do zasady przedsięwzięcie rewitalizacyjne powinno być realizowane na obszarze rewitalizacji. Dopuszcza się jednak możliwość zgłaszania przedsięwzięć realizowanych poza obszarem, jeśli będą służyć realizacji celów GPR, a ich odbiorcy będą mieszkańcami z tego terenu. Dlatego zapraszamy na spotkanie mieszkańców z obszaru rewitalizacji jak również spoza. Wykaz ulic wchodzących w skład podobszarów rewitalizacji Miasta Malborka stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu naboru przedsięwzięć.

Pliki do pobrania:

Tabelki FEP
Format: docx, 47.12 kB
Karta naboru przedsięwzięć
Format: docx, 19.27 kB
Regulamin
Format: pdf, 1.08 MB
Obwieszczenie
Format: pdf, 553.46 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności