Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork

Podpisano Strategię Terytorialną Międzywojewódzkiego Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Żuławy

14 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim samorządowcy z regionu Żuław podpisali Strategię Terytorialną Międzywojewódzkiego Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Żuławy. Przyjęli tym samym dokument nadający główne kierunku rozwoju naszego regionu do roku 2050. Prace nad strategią trwały od kwietnia 2022 roku i odbywały się w ramach programu Centrum Wsparcia Doradczego Plus zainicjowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przy udziale doradców ze Związku Miast Polskich. Celem programu jest wzmocnienie kompetencji samorządów lokalnych do strategicznego planowania rozwoju we współpracy z innymi JST.

Jednym z celów polityki spójności Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027 jest zwiększenie wpływów lokalnych wspólnot na kształtowanie polityki terytorialnej. Strategia terytorialna IIT (innych instrumentów terytorialnych) Partnerstwa Międzywojewódzkiego Obszar Funkcjonalny Żuławy stanowi odpowiedź na problemy, potrzeby rozwojowe, wyzwania i szanse wskazane w przeprowadzonej diagnozie obszaru partnerstwa.

Partnerstwo objęło 22 samorządy z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego - 18 gmin i 4 powiaty, w tym: Gmina Nowy Dwór Gdański, Gmina Nowy Staw, Gmina Cedry Wielkie, Gmina Miasta Krynica Morska, Gmina Ostaszewo, Gmina Stegna, Gmina Sztutowo, Gmina Pszczółki, Gmina Pruszcz Gdański, Gmina Suchy Dąb, Gmina Lichnowy, Miasto Malbork, Gmina Malbork, Gmina Miłoradz, Gmina Stare Pole, Gmina Gronowo Elbląskie, Gmina Elbląg, Gmina Markusy, Powiat Nowodworski, Powiat Malborski, Powiat Gdański, Powiat Elbląski. W prace nad dokumentem zaangażowani zostali przedstawiciele samorządów tworzących partnerstwo (Rada Partnerstwa oraz Grupa Robocza) oraz partnerzy społeczno-gospodarczy i interesariusze różnych środowisk.

Powstanie Obszaru Funkcjonalnego Żuławy i prace nad jego strategią zaowocowały wprowadzeniem przez Samorząd Województwa Pomorskiego specjalnie dedykowanego dla OF instrumentu wsparcia – Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego. W ramach negocjacji z SWP wskazane zostały projekty, które uzyskają preferencje w konkursach ogłaszanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027.

Łączna wartość tych przedsięwzięć to blisko 33 mln zł, a wartość ich potencjalnego dofinansowania ze środków FEP 2021-2027 to około 28 mln zł.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności