Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta Malborka zaprasza mieszkańców miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Malborka w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje społeczne rozpoczną się od 29 września i potrwają do 29 października.

 
Jest to pokłosie opracowanego przez Zespół ds. Rewitalizacji przy współpracy z Wykonawcą Instytutem Rozwoju Miast i Regionów dokumentu diagnozy opisującej czynniki i zjawiska kryzysowe w mieście.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału mieszkańców w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Malborku.
- Projekt uchwały Rady Miasta Malborka wraz z diagnozą, formularzem zgłaszania uwag, ankietą oraz propozycją graficzną wyznaczającą obszar zdegradowany zostanie udostępniony w dniu 29 września br. na stronach Urzędu Miasta - mówi Anna Olkowska-Jacyno koordynator Zespołu ds. Rewitalizacji. Od tego dnia mieszkańcy w formie papierowej lub elektronicznej będą mogli przez miesiąc wypowiedzieć się w sprawie propozycji wyznaczenia nowego obszaru rewitalizacji.
Podsumowaniem konsultacji społecznych będzie debata z udziałem mieszkańców, która odbędzie się 24 października o godz. 16.30 w Urzędzie Miasta Malborka umożliwiająca wyrażenie uwag i opinii do projektu uchwały Rady Miasta Malborka- dodaje koordynator.

Szczegółowe obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych znajduje się na stronie www.bip.malbork.pl w zakładce Zamierzenia i Programy- Gminny Program Rewitalizacji 2030.

Przypomnijmy, że Urząd Miasta Malborka przystąpił do opracowania dokumentacji niezbędnej do uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Obecny Program Rewitalizacji „Malbork na +” na podstawie którego w mieście trwają działania rewitalizacyjne kończy się 31 grudnia 2023 r. Chcąc pozyskać nowe środki na jego kontynuację samorząd zobligowany jest do sporządzenia nowej dokumentacji.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności