Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork

Zastrzeżenie numeru PESEL i cofnięcie zastrzeżenia nr PESEL

Od dnia 17 listopada br. każdy może zastrzec swój nr PESEL. Możliwość zastrzegania numerów PESEL ma pomóc w walce z przestępstwami dotyczącymi kradzieży tożsamości. Można to zrobić przez Internet lub w urzędzie.

 
Wymagane dokumenty:
Jeśli chcesz zastrzec nr PESEL lub cofnąć zastrzeżenie nr PESEL możesz to zrobić elektronicznie lub osobiście w organie dowolnej gminy.

NAJPROSTSZYM SPOSOBEM JEST ZŁOŻENIE WNIOSKU ELEKTRONICZNIE - PRZEZ INTERNET.

W tym celu skorzystaj WYŁĄCZNIE z usługi w serwisie gov.pl
Niezbędny do tego jest Podpis Zaufany (Profil Zaufany), podpis osobisty, kwalifikowany podpis elektroniczny.
Skorzystanie z elektronicznej usługi skutkuje natychmiastowym zastrzeżeniem nr PESEL (lub cofnięciem zastrzeżenia nr PESEL) w Rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

Wniosek o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia nr PESEL możesz wnieść także na piśmie, wniosek może zostać złożony OSOBIŚCIE w organie dowolnej gminy. Nie drukuj formularza wniosku - urzędnik wydrukuje wniosek z Twoimi danymi, a Ty tylko go podpiszesz.
W wyjątkowej sytuacji - spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną NIE DAJĄCĄ SIĘ POKONAĆ PRZESZKODĄ - wniosek o zastrzeżenie nr PESEL może złożyć pełnomocnik, który posiada pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności.
Można skorzystać z przygotowanego przez nas formularza pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia dokumentów:
W Urzędzie Miasta Malborka wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Społecznych (pokój 104), Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork.

Opłaty:
Zastrzeżenie nr PESEL jest bezpłatne.
W przypadku zastrzeżenia nr PESEL przez pełnomocnika opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa. Jeśli pełnomocnikiem są rodzice, dzieci, dziadkowie, rodzeństwa lub małżonek złożenie pełnomocnictwa jest bezpłatne.

Opłaty możesz wnieść:
• w kasie Urzędu Miasta Malborka (parter, pok. Nr 9) w godzinach pracy,
• na konto Urzędu Miasta Malborka: Bank PKO BP S.A. Oddział Malbork
21 1020 1811 0000 0102 0339 9607.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1191 ze zm.),
• Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r., poz. 1394),
• Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia listopada 2023 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu i cofaniu zastrzeżenia nr PESEL (Dz.U. 2023 poz. 2485).

Tryb odwoławczy:
Brak.

Obowiązek informacyjny:
Treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych została zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Malborka

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności