Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork

Znamy wyniki konkursów na dyrektorów MCKiE oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej

Znane są już nazwiska osób, które przez kolejne 5 lat będą pełnić funkcję dyrektora Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora MCKiE wyłoniono kandydaturę Pani Małgorzaty Badziong, natomiast na stanowisku Dyrektora MBP pozostaje Pani Danuta Czop, pełniąca tę funkcję od 2019 r. 

Małgorzata Badziong – z wykształcenia prawnik i politolog w dziedzinie integracji europejskiej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania oraz liczne szkolenia w obszarze dziedzictwa kulturowego i animacji kulturalnej. Wcześniej zawodowo związana z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku oraz Starostwem Powiatowym, gdzie pełniła funkcję specjalisty ds. projektów. Od 2018 roku kierownik Centrum Kultury i Edukacji Szkoła Łacińska w Malborku. W CKiE, poza kierowaniem Szkołą Łacińską, zajmuje się pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz reprezentacją instytucji w zespołach merytorycznych z obszaru kultury. Podejmując różne działania dąży do tego, by zapewnić jak najszerszą ofertę w zakresie edukacji kulturalnej realizowanej szczególnie dla dzieci, młodzieży i rodzin. Pod jej kierownictwem w Szkole Łacińskiej powstało Małe Centrum Nauki SOWA, a oferta obiektu wzbogaciła się o wiele różnorodnych zajęć i wydarzeń jak np. pikniki naukowe, wydarzenia artystyczne dla kobiet i warsztaty familijne. Była koordynatorem projektów realizowanych przez Malborskie Centrum Kultury z zakresu dostępności oferty kulturalnej, modernizacji infrastruktury oraz realizacji działań kulturalnych w przestrzeni miejskiej w oparciu o koncepcję Stref Otwartej Kultury. Obecnie, zgodnie z zainteresowaniami, podjęła studia podyplomowe z zakresu historii sztuki na Uniwersytecie Gdańskim.

Danuta Czop – absolwentka Filologii polskiej ze specjalnością bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Uniwersytetu Gdańskiego. Jej ścieżka zawodowa od początku związana jest z Miejską Biblioteką Publiczną w Malborku, gdzie w 1983 roku rozpoczęła pracę jako młodszy bibliotekarz w Filii dla Dzieci i Młodzieży. Od momentu zatrudnienia przeszła ścieżkę awansu zawodowego do starszego kustosza pracując we wszystkich placówkach Biblioteki (Czytelnia Popularnonaukowa, Filia dla Dorosłych, Mediateka) , a od stycznia 2019 roku kieruje tą instytucją kultury. W swoich działaniach dąży do modernizowania Biblioteki - stworzenia z niej nowoczesnej placówki z interesującym księgozbiorem i ciekawą ofertą działań kulturalnych, edukacyjnych, animacyjnych i literackich dla różnych grup wiekowych mając na uwadze zainteresowania i potrzeby mieszkańców miasta Malborka. Biblioteka, pod jej kierownictwem, często uczestniczy w projektach, programach czy kampaniach społecznych promujących czytelnictwo. Wśród przedsięwzięć realizowanych przez Panią Danutę i jej zespół są spotkania podróżnicze, biesiady literackie, konkursy, warsztaty, zajęcia edukacyjne, wystawy, lekcje biblioteczne, spacery literackie, spektakle teatralne. Miasto Malbork od ponad 30 lat jest organizatorem Festiwalu Boże Narodzenie w Sztuce, a Pani Danuta należy do komitetu organizacyjnego Festiwalu angażując się w realizację wydarzeń organizowanych w ramach Festiwalu. Jej pasją są podróże i historia. Swoje zainteresowania regionem i historią realizuje w wolnych chwilach oprowadzając turystów jako przewodnik po Muzeum Zamkowym w Malborku.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności