Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
pochmurno
11°C

Nabór na Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza nabór na Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego
Ogłoszenie dotyczy świadczenia usługi przez 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz 1 uczestnika Programu w wymiarze do 60 godzin miesięcznie w okresie 10.2023 r. – 31.12.2023 r.

1. Wymagania, które powinien spełnić asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Formalne:
a)     posiada obywatelstwo polskie,
b)     posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych,
c)     niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania niezbędne, związane ze stanowiskiem:
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:
a)       posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
b)      posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
c)       wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt a lub b.

➢  Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt , może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym[2].
➢ Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

3. Wymagania dodatkowe, związane ze stanowiskiem:
a)     umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
b)     predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,
c)     komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi,
d)     dyspozycyjność, asertywność, dyskrecja, empatia i umiejętność współpracy z ludźmi, sprawność fizyczna,

4. Do zgłoszenia dołącza się w oryginale lub kserokopiach dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata wymienione w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia, stosowne pisemne oświadczenia:
a)     kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie zgodnie z wymogami formalnymi ogłoszenia,
b)     kserokopie dokumentów poświadczających ewentualne doświadczenie zawodowe,
c)     podpisane oświadczenia, które stanowią załącznik Nr 1, Nr 2 do niniejszego ogłoszenia

5. Warunki zatrudnienia:
a)     umowa cywilno – prawna (zlecenie), przewidywany termin zatrudnienia: październik 2023 do 31 grudnia 2023 roku
b)     praca na terenie Malborka i poza miastem (np. w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach wskazanych przez Uczestnika Programu)
c)     czas trwania usług asystenta − usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w oparciu o kartę zlecenia usługi

6. Zadania asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a)   wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b)  zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c)   załatwianiu spraw urzędowych;
d)  nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e)   korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f)    wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub 
z placówki oświatowej[3]).

7. Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Słowackiego 74,
82-200 Malbork

Sekretariat
Termin złożenia oferty 09.10.2023 rok do godziny 10:00
lub e-mailem efalkiewicz@mops.malbork.pl
z dopiskiem „Nabór na Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 55 647 27 81 w. 35,

 
[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).
[2] Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.
[3]) Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.