Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 27.11.2023 r. o możliwości zgłaszania uwag do oferty Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska na realizację zadania publicznego pt. „Świątecznie na Stacji” złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571).

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 05 grudnia 2023 r., do godz. 15:30 osobiście w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Malborka (parter) lub skanem na maila: s.starosta@um.malbork.pl z zastrzeżeniem złożenia oryginału, z dopiskiem: „Uwagi do oferty „Świątecznie na Stacji"”.

O terminie złożenia uwag decyduje data i godzina wpływu do Urzędu lub na pocztę elektroniczną.

Informacji w sprawie udziela Sylwia Starosta-Romańczuk, Wydział Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Malborka, pok. 105, tel. (55) 629-04-14, e-mail: s.starosta@um.malbork.pl .

Oferta wraz z ogłoszeniem do pobrania poniżej:

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie burmistrza
Format: pdf, 157.1 kB
Uproszczona oferta
Format: pdf, 1.49 MB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności