Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
pochmurno
12°C

LXXI budżetowa sesja Rady Miasta Malborka

21 grudnia 2023 roku, godz. 9.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Malborka odbędzie się LXXI budżetowa sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej przedstawiamy porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Zapytania i interpelacje radnych.

5.Podjęcie uchwał.
a) w sprawie zmian budżetu Miasta za 2023 rok – XIX zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
b) w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, ref. K. Kostrzewa-Rzoska nacz. wydz. RGP;
c) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta Malborka nieruchomości gruntowej, ref. K. Kostrzewa-Rzoska nacz. wydz. RGP;
d) w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Malbork, ref. K. Kostrzewa-Rzoska nacz. wydz. RGP;
e) w sprawie przyjęcia na rok 2024 Programu Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku, ref. J. Wojtuszkiewicz dyr. MOPS;
f) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ref. Robert Klejnowski nacz. wydz. GKO;
g) w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, ref. Robert Klejnowski nacz. wydz. GKO;

6. Podjęcie uchwały budżetowej:
6.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej, ref. Skarbnik Miasta M. Pilarska-Downar;
b) odczytanie Uchwały Nr 180/g121/F/I/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej miasta Malbork na lata 2024 - 2038.
c) opinie Komisji Rady Miasta Malborka;
d) opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta;
e) dyskusja;
f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
6.2. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Malborka na 2024 r.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, ref. M. Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
b) odczytanie Uchwały Nr 181/g121/P/I/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta Malbork na 2024 rok.
c) opinie Komisji Rady Miasta Malborka;
d) opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta;
e) dyskusja;
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
8. Komunikaty i wolne wnioski.
9. Zakończenie sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji: Finansów i Rozwoju Miasta, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Komunikacji, Spraw Społecznych, Oświaty Kultury i Sportu odbędzie się 19.12.2023 r. godz. 11.00.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.