Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork

Czyste Powietrze - dofinansowanie z WFOŚ

logo programu czyste powietrze, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i miasta Malbork

W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza został przygotowany program priorytetowy „Czyste Powietrze”.

Miasto Malbork podpisało porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i prowadzi działania mające na celu udzielenie pomocy Beneficjentom przy kompletowaniu dokumentów i składaniu wniosków do w/w programu.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub wyeliminowanie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, tak aby efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo, dzięki oszczędnościom finansowym, zwiększą domowy budżet.

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” to możliwość uzyskania wsparcia finansowego m.in. na : wymianę starego kotła grzewczego (warunek konieczny), docieplenie domu, wymianę okien i drzwi czy instalację odnawialnych źródeł energii (w formie preferencyjnej pożyczki).

Program „Czyste Powietrze” dotyczy wyłącznie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.


Obsługa interesantów odbywa się w godzinach pracy Urzędu Miasta Malborka  w pokoju nr 302, III piętro po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie 55-629-0 434

 


Więcej informacji o programie na stronie Czyste Powietrze