Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
pochmurno
12°C

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

W dniu 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. 

TREŚĆ USTAWY

Burmistrz Miasta Malborka zawiadamia, że w dniu 26 września 2019 r. Rada Miasta Malborka podjęła uchwałę nr XIV/125/2019 w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 01 stycznia 2020 r. na terenie Miasta Malborka gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi objęto nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości mieszane(należy przez to rozumieć nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części są wykorzystywane w inny sposób (nie zamieszkują mieszkańcy), a powstają odpady komunalne (np. domy jednorodzinne, bloki mieszkalne, kamienice, w których w części budynku prowadzona jest działalność gospodarcza np. sklepy, punkty usługowe, itp.).

 

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010  .), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do  selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego: papier, plastik, szkło, bioodpady.

 

           I.  Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące dla nieruchomości zamieszkałych od 1 stycznia 2023 r. są następujące:

  1. W zabudowie jednorodzinnej stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (które są zbierane w sposób selektywny), wynosi odpowiednio:     

-        w roku 2023 – 30,00 złote od osoby miesięcznie

-        w roku 2024 – 33,00 złote od osoby miesięcznie

-        w roku 2025 – 36,00 złotych od osoby miesięcznie

  1. W zabudowie wielorodzinnej stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (które są zbierane w sposób selektywny), wynosi odpowiednio:     

-        w roku 2023 – 26,50 złote od osoby miesięcznie

-        w roku 2024 – 29,50 złote od osoby miesięcznie

-        w roku 2025 – 32,50 złotych od osoby miesięcznie

  1. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne
    w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych, tj.:

-        w roku 2023 – 3,00 złote od osoby miesięcznie

-        w roku 2024 – 3,00 złote od osoby miesięcznie

-        w roku 2025 – 3,00 złote od osoby miesięcznie

 

W związku z powyższym stawki opłat dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynoszą odpowiednio:

-        w roku 2023 – 27,00 złotych od osoby miesięcznie

-        w roku 2024 – 30,00 złote od osoby miesięcznie

-        w roku 2025  – 33,00 złote  od osoby miesięcznie

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie otrzyma worków i pojemników na bioodpady i nie będzie mógł ich wywozić na PSZOK.

 

 

    Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji, jednak winien uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Nie dotyczy to zabudowy jednorodzinnej w przypadku chęci obniżenia opłaty poprzez zgłoszenie posiadanie kompostownika.

  

Nowe deklaracje należy złożyć również w przypadku zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

 

II.W przypadku nieruchomości mieszanych, to jest takich, na których
w części zamieszkują mieszkańcy, a w części są wykorzystywane w inny sposób (nie zamieszkują mieszkańcy), a powstają odpady komunalne (np. domy jednorodzinne, bloki mieszkalne, kamienice, w których w części budynku prowadzona jest działalność gospodarcza np. sklepy, punkty usługowe, itp.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłaty jak dla nieruchomości mieszkalnych określoną w pkt. I oraz opłaty naliczonej dla części niemieszkalnej, wg załącznika Nr 1 załączonego do uchwalonej uchwały (http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2019/5795/)

 

Zwracamy uwagę, że właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty za okres od 01.01.2023 r., zobowiązani są dokonać dopłaty różnicy wynikającej z podwyższonej stawki.

  

 Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty tj. związane z ilością osób zamieszkałych (wynikające np. z narodzin dzieci, zgonów, zmiana miejsca zamieszkania itp.) lub zmianą sposobu gromadzenia odpadów należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana) w Urzędzie Miasta Malborka w pokoju 305.

Pliki do pobrania:

Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku 2023
Format: pdf, 562.23 kB
Wzór deklaracji nieruchomość mieszana
Format: docx, 38.82 kB
Wzór deklaracji nieruchomość mieszkalna
Format: docx, 27.4 kB
Załącznik do deklaracji
Format: docx, 17.73 kB
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.