Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork

Kwartalny stan realizacji programu

logo czystego powietrza, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i miasta Malbork
Realizacja programu "Czyste Powietrze" w Gminie Miejskiej Malbork w liczbach:

Stan na 31.12.2023 
Liczba złożonych wniosków: 590
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 281
Kwota wypłaconych dotacji w zł: 5376952,73

Stan na 30.09.2023

Liczba złożonych wniosków: 555
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 268
Kwota wypłaconych dotacji w zł: 4900884,02

Stan na 30.06.2023
Liczba złożonych wniosków: 510
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 252
Kwota wypłaconych dotacji w zł: 4639774,77

Stan na 31.03.2023
Liczba złożonych wniosków: 494
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 232
Kwota wypłaconych dotacji w zł: 4092311,76

Stan na 31.12.2022
Liczba złożonych wniosków: 464
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 197
Kwota wypłaconych dotacji w zł: 3282606,01

Stan na 30.09.2022
Liczba złożonych wniosków: 434
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 167
Kwota wypłaconych dotacji w zł:  2631348,4