Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork
Powróć do: Azbest

Miasto Malbork otrzymało środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest 2023

Miasto Malbork otrzymało dofinansowanie na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest. Będzie to już 11 akcja usuwania wyrobów zawierających azbest prowadzona na terenie Miasta Malborka.

 
Na realizację zadania pn. „Inwestycje realizowane w 2022 i 2023 roku, polegające na likwidacji pokryć dachowych i elewacyjnych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Malbork…” otrzymaliśmy dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 13.070 zł w ramach przeprowadzonego Konkursu związanego z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2022/2023 r.

Chęć uczestnictwa w programie, w roku 2023 zadeklarowało 15 podmiotów z terenu miasta Malborka. Planowana do usunięcia i zutylizowania ilość azbestu to ponad 32 tony niebezpiecznych odpadów. Mieszkańcy gminy, którzy zgłosili się do projektu mogą realizować planowane inwestycje. Informujemy również, że zwolniły się 2 miejsca na realizację zadania więc osoby planujące wymianę dachu z eternitu w 2023 roku mogą jeszcze skorzystać z dofinansowania.

Zapraszamy też osoby planujące podobne inwestycje w roku 2024 do zgłaszania się do Urzędu Miasta Malborka w celu zapisania ma listę oczekujących.

Inicjatywa ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców naszej gminy do udziału w kolejnych edycjach programu.

Szczegółowe informacje w pokoju 305 lub pod nr tel. 55 629 04 23