Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
pochmurno
12°C

Skargi, wnioski, petycje

Skargi i wnioski

Podstawa prawna:
Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy  :
1. Kodeks Postępowania Administracyjnego Dział VIII Skargi i wnioski Art 221-259,
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania  i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.Nr 5 poz. 46),  oraz przepisy Zarządzenie nr 183/2015/ Burmistrza Miasta Malborka dnia 16.11.2015 r. w  sprawie  trybu  organizacji  przyjmowania,  rozpatrywania załatwiania  skarg,  wniosków i  petycji w Urzędzie Miasta Malborka.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone: pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.

Do przyjmowania skarg i wniosków do protokołu zobowiązani są pracownicy  Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Malborka oraz Sekretariat Burmistrza w godzinach urzędowania.

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Burmistrz Miasta Malborka, w każdą środę od godz. 7:30 do 16:30, w uzasadnionych przypadkach Burmistrz może przyjmować interesantów w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, po uprzednim umówieniu interesanta.
- Naczelnicy Wydziałów od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Spotkanie z Burmistrzem Miasta Malborka, jego zastępcą poprzedza sporządzenie protokołu przyjęcia skargi, wniosku, interwencji przez pracownika sekretariatu (pl. Słowiański 5, I piętro, p. 115,  tel. 55 629 04 00 wew.112 lub 55 647 33 23 , fax 55 647 22 24  w godzinach urzędowania). Protokół zawiera dane osobowe wnoszącego skargę, wniosek, interwencję i opis przedmiotu sprawy.

Kolejność przyjęć interesantów ustala Sekretariat Burmistrza, wyznacza datę i godzinę przyjęcia.

Załatwianie skarg i wniosków:
Skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie do Burmistrza Miasta Malborka lub Urzędu Miasta Malborka załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego były adresowane.

Jeżeli Burmistrz Miasta Malborka nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazuje skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego albo wskazuje właściwy organ.

Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski załatwiane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

W razie niezałatwienia sprawy w terminie jednego miesiąca informuje się wnoszącego o przyczynie niedotrzymania przepisanego terminu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.
O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się wnoszącego.

Opłaty:
Skargi i wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego nie podlegają opłacie skarbowej

Petycje

Podstawa prawna:
Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji regulują przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. poz. 1195) - wchodzi w życie 6 września 2015 r.
Petycje składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Malborka niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe petycji, datę jej złożenia, jeśli podmiot wnoszący wyrazi na to zgodę można podać również  imię i nazwisko albo nazwę wnoszącego lub podmiotu, w imieniu którego petycja jest składana.

Powyższa informacja jest aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania.

Załatwianie petycji:
Burmistrz Miasta Malborka załatwia petycje w ramach swojej właściwości. Jeżeli Burmistrz Miasta Malborka nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej petycji, przesyła ją niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni, właściwemu organowi zawiadamiając o tym wnoszącego petycję.

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w przepisach ustawy (np. brak oznaczenia podmiotu, miejsca zamieszkania, siedziby podmiotu, adresu do korespondencji), pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Petycja powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy.

Jeżeli w ciągu jednego miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, Burmistrz Miasta Malborka może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

W przypadku zarządzenia łącznego rozpatrzenia petycji, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Malborka ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje, nie dłuższy niż dwa miesiące.

Burmistrz Miasta Malborka zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku petycji wielokrotnej, Burmistrz Miasta Malborka ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Malborka sposób jej załatwienia. Ogłoszenie zastępuje zawiadomienie.

Opłaty:
Złożenie petycji nie podlega opłacie skarbowej.

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.