Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork

Specjalista ds. Rewitalizacji Miasta Malborka / Koordynator ds. Dostępności

Anna Olkowska-Jacyno
pok.235, tel. 55 629 04 04

- monitoring i ewaluacja procesu rewitalizacji
- informacja i promocja programu rewitalizacji
- tworzenie i wdrażanie działań rewitalizacyjnych podejmowanych na rzecz Miasta Malborka
- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami
- przygotowanie oraz koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymogami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- monitorowanie działalności podejmowanej przez Urząd Miasta Malborka w zakresie zapewnienia dostępności obiektu osobom ze szczególnymi potrzebami,
- prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności,
- przedstawianie bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań