Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork

Specjalista ds. utrzymania dróg i komunikacji

Piotr Milewski
pok. 304, tel. 55 629 04 97

Nadzór i kontrola nad utrzymaniem dróg, mostów i kładek miejskich

- zarządzanie drogami i mostami gminnymi
- bieżące utrzymanie miejskiej infrastruktury drogowej
- uzgadnianie projektów organizacji ruchu drogowego
- prowadzenie inżynierii ruchu drogowego - oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych
- wydawanie zgody na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych
- wydawanie zgody na korzystnie z autobusowych przystanków komunikacji miejskiej