Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork

Wydział Projektów Rozwojowych

Naczelnik
Monika Sasin
pok. 230, tel. 55 629 04 11

Główne zadania:

  1. planowanie i pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację inwestycji miejskich i innych zadań miasta, realizacja i rozliczanie projektów
  2. prowadzenie działań w kierunku pozyskiwania partnerów zagranicznych do projektów realizowanych przez miasto lub inne podmioty
  3. współpraca z instytucjami UE w zakresie funduszy i programów gruntowych
  4. realizacja zadań oraz przedsięwzięć projektowanych, podejmowanych i realizowanych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
  5. koordynowanie Malborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego
  6. współpraca przy opracowywaniu dokumentów strategicznych dla Miasta Malbork oraz MOF
  7. uczestnictwo w pracach nad dokumentami strategicznymi dla województwa pomorskiego i obszaru metropolitalnego.


Pracownicy:

pok. 236, tel. 55 629 04 18

pok. 231, tel. 55 629 04 86

pok. 233, tel. 55 629 04 51


Malborski Program Partnerstwa Lokalnego
pok. 236, tel. 55 629 04 18


Sekretariat Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

pok. 231, tel. 55 629 04 86
mof@um.malbork.pl