Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork

Zielony Malbork - w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

W październiku 2023 roku Miasto Malbork realizowało projekt pn. "Zielony Malbork - w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym - edukacyjne ekomiasteczko"

Koszt kwalifikowany zadania 79.000,00
Kwota oraz dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 79.000,00 dotacja
Informujemy, że zadanie w całości zostało pokryte ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Opis zadania:
W ramach przeprowadzonych działań zorganizowano 20 października ekomiasteczko stanowiące element bezpośredniej edukacji mieszkańców w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska. Do wielu aktywności edukacyjnych zaangażowane zostały dzieci, młodzież i dorośli. Poprzez materiały promujące wydarzenie dotarliśmy do dziesiątek tysięcy potencjalnych odbiorców, za pośrednictwem kilku mediów. Aktywności podczas ekomiasteczka dotyczyły wielu aspektów związanych z ochroną środowiska. Promowanie drogi dojścia do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez skłonienie mieszkańców do ograniczania generowania odpadów na wszystkie możliwe sposoby, do segregowania odpadów powstających celem wspierania efektywności recyklingu, nadto do rozważenia wyrobu własnych produktów przemysłowych, jak choćby mydełek czy świec, bo jest to jak najbardziej możliwe w warunkach domowych – były namacalnymi możliwościami poszerzenia wiedzy przez mieszkańców. Zwróciliśmy uwagę mieszkańców również na kwestię zanieczyszczenia powietrza, możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii czy konieczności dbania o zasoby wodne, wskazując technologię oczyszczania ścieków, możliwości zbierania deszczówki itd. Ekomiasteczko to 8 stoisk edukacyjnych, stanowiących trzon zrealizowanego działania. Każde ze stoisk prowadziło aktywności edukacyjne na rzecz poszczególnych zagadnień pro środowiskowych kierując przekaz do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Mieszkańcy mieli możliwość przykładowo wzięcia udziału w warsztatach wyrobu świec ekologicznych czy mydełek, otrzymując w efekcie wzięcia udziału w warsztatach wyprodukowany przez siebie produkt. Uczestnicy ekomiasteczka mieli możliwość rozmowy ze specjalistami w poszczególnych zakresach zagadnień, w ramach których edukatorzy prowadzili działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
pasek z logo wojewodzkiego funduszu ochrony srodowiska

www.wfos.gdansk.pl

Pliki do pobrania:

sprawozdanie
Format: docx, 21.64 kB