Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
pochmurno
11°C
Powróć do: Straż Miejska

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu miejskiego znajdującego się na terenie  Miasta Malborka

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określane dalej jako „RODO” informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Malborku z siedzibą w Malborku, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
a) listownie: Pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork,
b) e-mail: sm@um.malbork.pl.


2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować w następujący sposób:
a) listownie: Pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork,
b) e-mail:  g.koniszewski@um.malbork.pl.

3) Celem przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w obszarze monitorowania.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych w związku ze stosowaniem monitoringu jest art. 9a oraz art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Monitoring przestrzeni publicznej stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa. 

6) Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom niż wynika to z przepisów prawa.

7) Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres 30 dni od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.

8) Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

9) Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej, z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją.

10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Wykaz kamer monitoringu wizyjnego znajdujących się na terenie  Miasta Malborka, których Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska w Malborku – Komendant Straży Miejskiej w Malborku


Lp.

Lokalizacja kamery

Liczba i rodzaj kamer

1.

Al. Rodła (baszta)

1, szybkoobrotowa

2.

ul. Kościuszki 

1, szybkoobrotowa

3.

ul. Sienkiewicza

1, szybkoobrotowa

4.

ul. 17-go Marca/Żeromskiego

1, szybkoobrotowa

5.

Al. Rodła/Mickiewicza

1, szybkoobrotowa

6.

ul. Piłsudskiego/17-go Marca

1, szybkoobrotowa

7.

ul. Sienkiewicza/Orzeszkowej

1, szybkoobrotowa

8.

ul. Mickiewicza/Żeromskiego

1, szybkoobrotowa

9.

ul. Dworcowa

1, szybkoobrotowa

10.

ul. Wileńska

1, szybkoobrotowa

11.

Rondo Inki

1, szybkoobrotowa

12.

ul. Piastowska/Starościńska

1, szybkoobrotowa

13.

ul. Konopnickiej/Sucharskiego

1, szybkoobrotowa

14.

ul. Wałowa

1, szybkoobrotowa

15.

Al. Rodła/17-go Marca

1, szybkoobrotowa

16.

Al. Rodła/Kościuszki

1, szybkoobrotowa

17.

ul. Targowa

1, szybkoobrotowa

18.

ul. Derdowskiego/17-go Marca

1, szybkoobrotowa

19.

ul. Parkowa

2, szybkoobrotowe

20.

Bulwar im. M. Kilarskiego

5, szybkoobrotowe

21.

Pl. Słowiański

1, stałopozycyjna

22.

Park amfiteatr

2, stałopozycyjne

23.

Mury wschodnie

5, stałopozycyjne

24.

Picnik Park

3, stałopozycyjne

25.

ul. Piłsudskiego

1, stałopozycyjna

26.

ul. Reymonta

3, stałopozycyjne

27

Skwer Papy Smerfa

4, stałopozycyjne

28.

Bulwar im. M. Kilarskiego

4, stałopozycyjne

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.