Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork

Niepubliczne przedszkola

Informacje o działaniach w obszarze edukacji i opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Niepubliczne przedszkola działające na terenie Miasta Malbork

dotacje na przedszkola niepubliczne infografika
Z budżetu
Miasta Malborka wypłacana jest co miesiąc dotacja na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym w niepublicznych przedszkolach.

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE W MALBORKU

Rok

Kwota wypłaconych dotacji

Kwota dotacji na 1 dziecko

2018

6,15 mln zł

548,30 zł

2019

7,93 mln zł

623,02 zł

2020

7,88 mln zł

687,49 zł

2021

7,47 mln zł

693,34 zł

2022

7,59 mln zł

674,86 zł

2023

8,89 mln zł

804,36 zł

2024

9,54 mln zł

956,21 zł

 

W 2024 roku Urząd Miasta Malborka co miesiąc przekazuje na każde dziecko 956,21 zł dla przedszkola niepublicznego na zapewnienie w nim wychowania przedszkolnego. Łącznie zaplanowano na powyższy cel: 9,54 mln zł ze środków budżetu Miasta Malborka.