Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 26 maja 2024
Imieniny: Filip, Paulina, Marianna
pochmurno
26°C

Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA MALBORKA

Zasady organizacji dyżurów w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Malbork w okresie wakacyjnym w 2024 r.

Przedszkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502 z późn. zm.) oraz wniosków
dyrektorów przedszkoli uzgodnionych z radami rodziców poszczególnych przedszkoli. Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi
pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

W roku szkolnym 2023/2024 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach, zgodnie z Zarządzeniem Nr 168/2023 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 11 października 2023 roku
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork na rok szkolny 2023/2024,
będzie organizowana w następujących terminach:

Lp.

Nazwa placówki

Adres placówki

Termin dyżuru wakacyjnego

od

do

1.

Przedszkole Nr 1

w Malborku

ul. Józefa Wybickiego 32,          82-200 Malbork

01.07.2024

31.07.2024

2.

Przedszkole Nr 5

w Malborku

ul. Wincentego Witosa 10,        82-200 Malbork

01.07.2024

31.07.2024

3.

Przedszkole Nr 8

w Malborku

ul. Adama Mickiewicza 40,       82-200 Malbork

01.08.2024

30.08.2024

4.

Przedszkole Nr 10

w Malborku

ul. Władysława Reymonta 3,     82-200 Malbork

01.08.2024

30.08.2024

 

Zasady ogólne

1. Dyżur wakacyjny jest organizowany od 1 lipca do 30 sierpnia 2024 r. dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli prowadzonych przez Miasto
Malbork, zgodnie z ustalonymi terminami przerw w funkcjonowaniu poszczególnych placówek, które zostały określone w Zarządzeniu Nr 168/2023 Burmistrza Miasta Malborka
z dnia 11 października 2023 r..
2. Decyzje o organizacji działalności poszczególnych przedszkoli w okresie wakacji, w tym o ilości miejsc w przedszkolu w okresie wakacji podejmuje dyrektor uwzględniając realne
możliwości organizacyjne przedszkola.
3. Decyzję o przyjęciu dziecka do danego przedszkola w okresie wakacji podejmuje dyrektor dyżurującego przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa:
   1) przyjmowania dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko i nie
korzystających w tym okresie z urlopu oraz
   2) przyjmowania na dyżur wakacyjny do danego przedszkola dzieci uczęszczających do tego przedszkola w roku szkolnym 2023/2024, tj. do przedszkola „macierzystego”.
4. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu odbywa się zgodnie ze statutem przedszkola i możliwościami organizacyjnymi danego przedszkola. W pierwszej kolejności
przyjmowane są dzieci uczęszczające do przedszkola, które pełni dyżur. W przypadku przekroczenia ilości kandydatów w stosunku do ilości miejsc w przedszkolu dyrektor
przeprowadza dodatkowo postępowanie rekrutacyjne dla dzieci nie uczęszczających do tej placówki. Objęcie dziecka opieką będzie możliwe tylko w przypadku, gdy przedszkole
będzie dysponowało jeszcze wolnym miejscem.
5. Podstawą przyjęcia dziecka jest wykonanie przez rodziców/opiekunów prawnych następujących czynności:
   1) wypełnienie i podpisanie Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny oraz dostarczenie jej w terminie od 6 maja 2024 r. do 24 maja 2024 r. do przedszkola, do
którego dziecko uczęszcza w danym roku szkolnym. Rodzice zainteresowani pobytem swojego dziecka w przedszkolu przez dwa miesiące wakacyjne wypełniają i składają
dwie karty zgłoszenia. Po tym terminie zapisanie dziecka na dyżur wakacyjny może nastąpić jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami. Decyzję
w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola.
   2) potwierdzenie przez rodziców korzystania z miejsca w przedszkolu w terminie określonym przez dyrektora przedszkola.
6. Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola dostępna jest w sekretariacie przedszkola, na stronie internetowej placówki oraz stanowi załącznik do niniejszych zasad.
7. Dyrektor przedszkola sporządza listę zgłoszonych dzieci do danej placówki w wybranym miesiącu (lipiec, sierpień) i wraz z kartami zgłoszeń przekazuje dyrektorowi dyżurującego
przedszkola do dnia 3 czerwca 2024 r.
8. Ostateczna informacja dotycząca działania placówek w okresie lipiec-sierpień 2024 r. zostanie podana, po analizie zapotrzebowania zgłoszonego przez rodziców.

 

 Burmistrz Miasta Malborka
 /-/ Marek Charzewski

Pliki do pobrania:

Zasady dyżurów wakacyjnych w przedszkolach
Format: pdf, 115.83 kB
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.