Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork

17 Marca 21 WMN

Kamienica wpisana do rejestru zabytków decyzją nr 179/90 |z dnia 21.11.1990 r.

Budynek został wzniesiony w latach 30-tych XX wieku  
w stylu historyzującego monumentalizmu. Po II wojnie światowej przejęty przez miasto, użytkowany zgodnie
z dawnym przeznaczeniem. W latach 90-tych XX wieku miała miejsce przebudowa lokali mieszkalnych, w tym powiększenie powierzchni użytkowej poddasza.

W dniu 11.01.2021 r. została podpisana umowa na remont kamienicy z wykonawcą Przedsiębiorstwem Ogólnobudowlanym  i Konserwacji Zabytków Krzysztof Osuchowski, Alicja Babik s.j  na kwotę 273 661,47 zł brutto.           

Zakres prac objęty przedmiotową umową:

  1. Remont dachu.
  2. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej.
  3. Remont ogrodzenia.

Remont  kamienicy zakończono w dniu 08.07.2021 r.

Kamienica przed remontem:

Kamienica przy 17 Marca 21 w Malborku (na rogu ulicy 17 Marca i Grunwaldzkiej)

 

Kamienica po remoncie:

kamienica przy 17 marca 21 po remoncie