Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork

Blok III- kampania edukacyjna promująca czytelnictwo

Miasto Malbork od ponad trzech lat realizuje projekt rewitalizacyjny, który zmienia nie tylko przestrzeń miejską, ale także świadomość i wrażliwość społeczną mieszkańców. Jednym z zadań wpisanych w Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2017-2023 jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dla młodzieży i mieszkańców obszaru rewitalizacji budującej poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności i tożsamości. W związku z obchodami XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek Urząd Miasta Malborka włączyło się w organizację tego przedsięwzięcia.

Głównym organizatorem jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Filia w Malborku, która wraz z pozostałymi bibliotekami na terenie miasta (tj. Miejska Biblioteka Publiczna, Biblioteka Muzeum Zamkowego i Biblioteka w Klubie 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego) organizuje w maju dla mieszkańców miasta cykl audycji promujących czytelnictwo. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej i prowadzone będą dwutorowo. Część zadań skierowana będzie do uczniów szkół podstawowych klasy 4-7. Spotkania prowadzone będą przez każdą z współpracujących bibliotek. W trakcie zajęć organizatorzy przygotowali mini konkursy dla 20 najbardziej zaangażowanych uczniów.

Druga część to działania skierowane do środowiska lokalnego m.in.
1) Prowadzenie w Radio Malbork audycji „Legendy z Malborka i Żuław”
2) Spotkanie autorskie z Łukaszem Radeckim- pisarzem horrorów i bajek dla dzieci
3) Relacji na żywo z koncertu Zespołu Marynarki Wojennej Riwiera z Gdyni.
- Ponieważ dwie biblioteki znajdują się na obszarze rewitalizacji wpisują się tymi działaniami w cele programu rewitalizacji- mówi Anna Olkowska-Jacyno specjalista ds. rewitalizacji . Budowa tożsamości i odpowiedzialności obywatelskiej, promocja postaw obywatelskich poprzez wsparcie oddolnych inicjatyw, organizacja tematycznych spotkań integrujących lokalną społeczność, to główne zadania procesu, który trwa w Malborku od trzech lat.

Priorytetem jest wzrost kapitału społecznego mieszkańców obszaru rewitalizacji, współodpowiedzialność za miejsce zamieszkania, oraz zwiększenie więzi społecznych i lokalnych.

Patronat nad przedsięwzięciem objął Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski.
Biblioteka, na dwóch biurowych fotelach siedzą kobiety