Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork
Powróć do: Projekty

Dom Dziennego Pobytu Petunia

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Unia Europejska Europejskie Fundusze Strategiczne i Inwestycyjne

Dzienny Dom Pobytu w Malborku rozwiązanie realizowany w ramach projektu DZIENNY DOM POBYTU W MALBORKU
 
Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Całkowity koszt projektu  2 333 479,39 zł 
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 2 216 805,42 zł 

 PROJEKT REALIZOWANY  W  SIEDZIBIE WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO WSG W MALBORKU UL. SIKORSKIEGO 45  

CELEM PROJEKTU JEST:
Poprawa sytuacji życiowej 63(42K,21M) osób niesamodzielnych poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej w istniejącej już placówce opieki dziennej Malborku, ul.Sikorskiego 45,oraz 10 osób w miejscu zamieszkania 7 K i 3M,a także wzrost umiejętności 35 (21K i 14M) opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi do 31.10.2023 Projekt zakłada formalne partnerstwo JST , PES (Wyższa Szkoła Gospodarki(Lider), które spełnia def. PES). Projekt adresowany jest do osób zamieszkujący zg. z KC na terenie powiatu malborskiego

Regulamin projektu
Regulamin rekrutacji
Regulamin domu dziennego pobytu

ulotka projektu