Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork

Modernizacja drogi gminnej nr 201116G - ul. Nowowiejskiego w Malborku

Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej nr 201116G - ul. Nowowiejskiego w Malborku.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowita wartość zadania: 9 721 900,10 zł

Kwota dofinansowania: 5 000 000 zł

Beneficjent: Miasto Malbork

Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na przebudowie ulicy Nowowiejskiego w Malborku, w tym wykonanie robót drogowych oraz przebudowa kanalizacji deszczowej na całej długości ulicy.  W ramach zadania planuje się również konieczną wycinkę drzew i krzewów, zabezpieczenie pozostałych drzew, sadzenie i pielęgnację drzew i krzewów oraz wykonanie i pielęgnację trawników.  Ponadto na całej długości ulicy planuje się demontaż istniejącego oświetlenia od strony południowej oraz budowę nowego oświetlenia typu LED wraz z liniami kablowymi po stronie północnej ulicy z dodatkowym doświetleniem 6 przejść dla pieszych, co stanowić będzie dużą oszczędność energii elektrycznej i znaczną poprawę bezpieczeństwa. Latarnie oświetleniowe doświetlające przejścia dla pieszych zaprojektowane zostały jako oprawy specjalnie dedykowane na ten ceI. Inwestycja przyczyni się do usprawnienia i poprawy przepustowości ruchu samochodowego, gdyż stanowi podstawową infrastrukturę drogową wykorzystywaną w codziennych dojazdach do pracy i szkół. Istotnym elementem przebudowy ulicy są chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, które poprawią dostępność i bezpieczeństwo dzieci idących i jadących rowerem do szkół i przedszkoli. Spójny i bezpieczny system komunikacyjny, zapewniający również ciągłość ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, przyczyni się także do wzmocnienia pozycji transportu zbiorowego oraz lepszy dostęp do węzła integracyjnego, jakim jest dworzec PKP w Malborku.

Efekt projektu: przebudowa drogi na odcinku 0,49 km

Termin realizacji zadania: maj 2023.
Flaga i godło Polski z napisem Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Strategiczny