Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork
Powróć do: Projekty

Nabory

  1. Otwarty nabór ofert na zawarcie partnerstwa w celu realizacji planowanego projektu pod roboczym tytułem „Wygrana rodzina”
  2. Otwarty nabór ofert na zawarcie partnerstwa w celu realizacji planowanego projektu pod roboczym tytułem „Deinstytucjonalizacja usług społecznych w powiecie malborskim”
  3. Otwarty nabór ofert na zawarcie partnerstwa w celu realizacji planowanego projektu pod roboczym tytułem „Malbork na +” - usługi wsparcia rodziny

 

Wyniki 
Wyniki otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na przygotowanie i realizację projektu „Wygrana rodzina”, składanego w trybie konkursu otwartego nr naboru FERS.05.01-IZ.00-002/24 w ramach działania 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (w zakresie projektów dotyczących skalowania innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”) 

Wyniki otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na przygotowanie i realizację planowanego projektu pod roboczym tytułem „Deinstytucjonalizacja usług społecznych w powiecie malborskim”, składanego w odpowiedzi na otwarty nabór nr FEPM.05.17-IZ.00-001/24 w ramach działania 5.17 Usługi społeczne i zdrowotne, Priorytet 5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027 

Wyniki otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na przygotowanie i realizację planowanego projektu pod roboczym tytułem „Malbork na +” - usługi wsparcia rodziny, składanego w odpowiedzi na otwarty nabór nr FEPM.05.17-IZ.00-001/24 w ramach działania 5.17 Usługi społeczne i zdrowotne, Priorytet 5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027