Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork
Powróć do: Rewitalizacja Malborka

Projekt: Malbork na „+” – rewitalizacja Historycznego śródmieścia miasta Malborka

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Całkowita wartość projektu: 19 808 477,59 zł  w tym:  dofinansowanie  w wysokości:
 8 728 563,18 zł, Wkład własny: 5 568 078,01 zł
Wartość działań miasta Malborka: 13 285 047,91 zł, 
Wartość działań Partnerów: 6 523 429,68 zł, 

Okres realizacji: 2017-2023. Cel projektu:  Zrewitalizowanie przestrzeni publicznej w postaci skwarów, parków, miejsc aktywnego spędzenia czasu dla mieszkańców. Wykonane zostaną remonty części wspólnych 29  wspólnot mieszkaniowych Nieruchomości i 9 budynków komunalnych oraz przestrzeni podwórkowych w kwartale ulic Sieniewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Sikorskiego. Zagospodarowany zostanie Skwer Reymonta oraz Plac 3 Maja, jak również obszar rewitalizacji w formie ścieżki historycznej. Zrewitalizowany zostanie park jerozolimski dokonana zostanie adaptacja dwóch zabytkowych obiektów na cele społeczne - placówki wsparcia dziennego: wieża ciśnień i budynek przy ul. Sienkiewicza 43. Partnerzy projektu wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości: WMN Mickiewicza 21, WMN Kopernika 14, WMN Plac Wyspiańskiego 3, WMN Orzeszkowej 3, WMN Słowackiego 80,  WMN Żeromskiego 5, WMN Reymonta 4-6, WMN Reymonta 27,  WMN Plac Słowiański 8, WMN Słowackiego 82, WMN Żeromskiego 35, WMN Jagiellońska 78, WMN  Sienkiewicza 34, WMN Mickiewicza 75, WMN 17 Marca 21, WMN Grunwaldzka 19, WMN Mickiewicza 70, WMN Mickiewicza 82, WMN Zapolskiej 1, WMN Sienkiewicza 54, WMN Sienkiewicza 59,  WMN Słowackiego 70, WMN Kraszewskiego 26, WMN Sienkiewicza 44, WMN Mickiewicza 36, WMN Orzeszkowej 5,  WMN 17 Marca 11,  WMN 17 marca 23,  WMN 17 Marca 15. 

logotypy projektu: Fundusze Europejskie, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego