Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork
Powróć do: Projekty

Rewitalizacja Malborka

O rewitalizacji 

Projekt: Malbork na „+” – rewitalizacja Historycznego śródmieścia miasta Malborka

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Całkowita wartość projektu: 
15 313 338,37zł  w tym:  dofinansowanie  w wysokości 8 728 563,18 zł
Wartość działań Miasta Malborka-  Lider:
   9 737 296,26 zł
Wartość działań Partnerów 
 – 5 576 042,11 zł
Okres realizacji: od 18 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2022 r.
Cel projektu
:  Zrewitalizowanie przestrzeni publicznej w postaci skwarów, parków, miejsc aktywnego spędzenia czasu dla mieszkańców. Wykonane zostaną remonty części wspólnych 40 wspólnot mieszkaniowych i 10 budynków komunalnych oraz przestrzeni  podwórkowych w kwartale ulic Sieniewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Sikorskiego oraz 17 Marca, Grunwaldzkiej, Jagiellońskiej, Żeromskiego. Stworzenie zagospodarowania obszaru rewitalizacji w formie ścieżki historycznej.  Zrewitalizowany zostanie park jerozolimski oraz  adaptacja dwóch zabytkowych obiektów na cele społeczne - placówki wsparcia dziennego: wieża ciśnień i budynek przy ul. Sienkiewicza 43.
Partnerzy projektu wspólnoty mieszkaniowe:
 WMN Konopnickiej 2, WMN Grunwaldzka 24, WMN Mickiewicza 21, WMN Kopernika 14, WMN Plac Wyspiańskiego 3, WMN Sienkiewicza 46-47, WMN Orzeszkowej 3, WMN Słowackiego 80 , WMN Żeromskiego 5, WMN Reymonta 4-6, WMN Reymonta 27 , WMN Plac Słowiański 8, WMN Słowackiego 82, WMN Plac 3 Maja 1B, WMN Żeromskiego 35, WMN Reymonta 18, WMN Sienkiewicza 42, WMN 17 Marca 24, WMN Jagiellońska 78, WMN  Sienkiewicza 34, WMN Mickiewicza 75, WMN 17 Marca 21, WMN Grunwaldzka 19, WMN Grunwaldzka 22, WMN Mickiewicza 70, WMN Kraszewskiego 20, WMN Armii Krajowej 108, WMN Mickiewicza 82, WMN Zapolskiej 1, WMN Zapolskiej 1, WMN Sienkiewicza 54, WMN Grunwaldzka 26-27, WMN Sienkiewicza 59,  WMN Słowackiego 70,  WMN Grunwaldzka 25, WMN Kraszewskiego 26, WMN Sienkiewicza 44, WMN Mickiewicza 36, WMN Orzeszkowej 5,  WMN 17 Marca 11,  WMN Armii Krajowej 18, WMN 17 marca 23.