Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork

Sienkiewicza 43

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Sienkiewicza 43

Kamienica wpisana do gminnej ewidencji zabytków Zarządzenie nr 172/2017 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 25.10.2017 r.

Dom z kaplicą został wybudowany około 1910 roku – data była widoczna w szczycie zachodnim, obecnie słabo czytelna. Mieściło się tam Stowarzyszenie Misyjnego St. Crischona. Pastorzy tego stowarzyszenia starali się utrzymać łączność
z miejscowym kościołem ewangelickim, chociaż gromadzili się w oddzielnych kaplicach. W Malborku ruch ten zadomowił się około 1900 roku. Od 1 września 1930 r, kaznodzieją tej społeczności był Paul Haberer, który w 1945 roku w ostatniej chwili zdążył ewakuować się wraz z rodziną do Niemiec. Po 1945 roku w dawnej kaplicy mieściła się sala sportowa, później sklep rowerowy. Obecnie w jednej części budynku mieści się placówka wsparcia dziennego, a w drugiej mieszkania.

W dniu 01.04.2019 r. została podpisana umowa na remont kamienicy z wykonawcą Rzemiosło Budowlane Arkadiusz Rawiński na kwotę 240 285,00 zł brutto.          

Zakres prac objęty przedmiotową umową:

  1. Remont elewacji bez docieplenia.
  2. Renowacja okien klatki schodowej.
  3. Montaż okien PCV w piwnicy.
  4. Remont kominów.

Remont  kamienicy zakończono w październiku 2019 r.

Budynek przy Sienkiewicza 43