Logo strony. Herb Malborka z napisem Urząd Miasta Malbork

WMN Mickiewicza 21

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Mickiewicza 21

Kamienica wpisana do rejestru zabytków decyzją nr 300/93 z dnia 03.09.1993 r. (nowy nr 1411)

Budynek został wzniesiony około 1900-1905 roku. W roku 1914 właścicielem był Bemhard Samerski. Kamienica w typie dla rodzin robotniczych. W zdobieniu elewacji frontowej zastosowano uproszczone wzorce neogotyckie. Po II wojnie światowej budynek został przejęty przez miasto.

W dniu 06.04.2020 r. została podpisana umowa na remont kamienicy z wykonawcą Rzemiosło Budowlane Arkadiusz Rawiński na kwotę 147 802,10 zł brutto.          

Zakres prac objęty przedmiotową umową:

  1. Izolacja pionowa ścian fundamentowych.
  2. Stolarka okienna i drzwiowa.
  3. Elewacja z dociepleniem ściany południowej.
  4. Elewacja ceglana – renowacja.
  5. Wymiana rynny.

Remont  kamienicy zakończono w dniu 10.07.2020 r.

Budynek przy Mickiewicza 21 w Malborku